Tuesday, November 9, 2010

[izvinjenje #2]

Doktorantovim poštovanim saradnicima i kolegama,

Obaveštavam vas da Doktorant, uprkos trenutnom prekidu korespondencije, veoma aktivno privodi kraju poslednja planirana poglavlja svog opsežnog doktorskog rada.

Međutim, upravo zbog toga je došlo do trenutnog zamiranja korespondencije - naime, privevši planirana poglavlja kraju, Doktorant je ustanovio potrebu za otvaranjem dodatnih poglavlja, koja će njegovoj tezi dati potpuniju, širu i dublju argumentaciju. Ovo su svakako sjajne vesti za sve saradnike, iako najavljuju neizvesno odlaganje završetka rada i doktorat. Zato vas ljubazno molimo za još malo dodatnog strpljenja, i uveravamo vas da će se ono isplatiti; jer ovim proširivanjem osnovne zamisli, Doktorant je dobio motivaciju kakvu i sam kaže da ne pamti još od sedamdesetih.

Na žalost, ova euforična produktivnost nije mogla da ne ostavi posledice na Doktorantovo fizičko stanje. Usled prevelike aktivnosti za pisaćom mašinom poslednjih nedelja, Doktorantova šaka je podlegla ozbiljnoj deformaciji. Prilažemo rentgenski snimak trenutnog stanja šake. Zbog ovoga, Doktorant je prinuđen da svu pisanu korenspodenciju privremeno svede na minimum. Doktorski rad trenutno usmeno diktira, a ja kucam.Jedna kratka poruka koju Doktorant preko mene usmeno upućuje kolegama: Nemojte biti zavedeni izvesnom popularnom antologijom srpske eksperimentalne muzike koja se odnedavno besplatno distribuira na internetu. Koliko god na prvi pogled takva antologija mogla da deluje relevantno zbog zastupanja par ozbiljnih eksperimentatora, ona je zapravo, u najboljem slučaju, samo primer nesposobnosti izvesnih akademskih krugova koji su je kreirali da pomire svoje oprečne kulturne politike. Rezultat su "babe i žabe". Jednostavno, kompilacija koja pored Unos-a Podataka ravnopravno sadrži i produkte poput recimo izvesnog muško-ženskog dueta bajkera na sintetizatorima, naprosto je banalna, površna, nepravična.

Zato nam je zadovoljstvo da vas preliminarno obavestimo o jednoj drugoj, donekle srodnoj domaćoj muzičkoj antologiji koja je već uveliko u izradi, a koju je sačinio jedan od doktorantovih najbližih i najpotkovanijih saradnika. Dotični saradnik je, po Doktorantovoj tvrdnji, sačinio kapitalnu antologiju, koja će jednom za svagda postaviti formirati ispravan vrednosni sistem i pružiti nekoliko osnovnih ključeva za istorijsko izučavanje i razumevanje ove materije.

U velikom ushićenju, Doktorant sada mora prekinuti diktat i posvetiti se ležanju.

Do skorog javljanja,
srdačno
Miomira Međunožje [sekret.]

Thursday, May 20, 2010

[izvinjenje.]

kratko izvinjenje svim spoljnim saradnicima kabineta na trenutnom prekidu korespondencije sa doktorantom. zbog obimnog materijala koji čeka da bude pregledan, doktorant trenutno nije u mogućnosti da odvoji vreme od svog rada ni za šta osim svoje terapije. dobra vest je da terapija po prvi put daje dobre rezultate, tako da se nadamo da će doktorant uskoro biti u stanju da se vrati svim svojim redovnim aktivnostima i nastavi korespondenciju. do tada, slobodno nam dostavljajte materijal standardnim kanalima - sve će biti uredno pregledano.

do uskoro,
srdačno iz kabineta doktoranta maljevića,
miomira međunožje [sekret.]